Advanced Enchant

(*) ấn ctrl+f để tìm dễ hơn (_KaiTheDoge_)

[+] Simple Enchant


Aquatic (Mũ)
– Cho người chơi hiệu ứng /Thở dưới nước/
Maximum level : I


Autosmelt (Cúp)
– Tự động nung quặng
Maximum level : III

Confusion (Kiếm)
– Gây cho kẻ địch hiệu ứng /Buồn nôn/
Maximum level : III


Experience (Cúp)
– Có cơ hội nhận thêm EXP khi đào quặng
Maximum level : V


Haste (Cúp)
– Cho người chơi hiệu ứng /Vội vã/
Maximum level : III


Insomnia (Kiếm)
– Gây cho kẻ địch hiệu ứng /Buồn nôn/ – /Chậm chạp/ – /Đào chậm/
Maximum level : VII


Lightning (Cung)
– Có cơ hội triệu hồi sấm sét khi bắn trúng kẻ địch
Maximum level : III


Oxygenate (Cúp)
– Có cơ hội hồi lại Oxy khi đào (dưới nước)
Maximum level : I


Thunderingblow (Kiếm)
– Có cơ hội triệu hồi sấm sét khi đánh trúng kẻ địch
Maximum level : III


Glowing (Mũ)
– Cung cấp tầm nhìn ban đêm
Maximum level : I


Decapitation (Rìu)
– Có cơ hội lấy được đầu kẻ địch khi chết
Maximum level : III


Headless (Kiếm)
– Có cơ hội lấy được đầu kẻ địch khi chết
Maximum level : III


Obliterate (Kiếm)
– Có cơ hội đẩy lùi kẻ địch
Maximum level : V


Epicness (Kiếm)
– Có cơ hội tạo ra 1 đám khói che đi tầm nhìn của kẻ địch
Maximum level : III

[+] Unique Enchant

Berserk (Rìu)
– Có cơ hội nhận được hiệu ứng /Tăng dame/ – /Đào chậm/
Maximum level : V

Curse (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Mệt mỏi/ – /Đào chậm/
Maximum level : V

Endershift (Mũ)
– Có cơ hội nhận hiệu ứng /Chạy nhanh/ – /Nhảy cao/ khi thấp máu
Maximum level : III

Explosive (Cung)
– Có hội spawn TNT khi bắn trúng kẻ địch
Maximum level : V

Featherweight (Kiếm)
– Có cơ hội nhận được hiệu ứng /Vội vàng/
Maximum level : III

Molten (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội /Gây cháy/ kẻ địch khi tấn công bạn
Maximum level : IV

Ravenous (Rìu)
– Có cơ hội hồi thức ăn khi tấn công kẻ địch
Maximum level : IV

Selfdestruct (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội spawn TNT khi bạn gần chết
Maximum level : III

Telepathy (Cúp)
– Tự động gửi item khi bạn phá vỡ vào kho đồ
Maximum level : III

Skillswipe (Kiếm)
– Có cơ hội hút EXP của đối phương
Maximum level : V

Plaguecarrier (Quần)
– Có cơ hội spawn Creeper và xóa Debuff khi bạn gần chết
Maximum level : VIII

[+] Elite Enchant

Antigravity (Giày)
– Cho hiệu ứng /Nhảy cao/
Maximum level : III

Blind (Kiếm)
– Có cơ hội gây hiệu ứng /Mù lòa/ cho kẻ địch
Maximum level : III

Shackle (Kiếm)
– Có cơ hội kéo kẻ địch về phía mình
Maximum level : III

Cactus (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội chặn và phản lại ngẫu nhiên dame cho kẻ địch
Maximum level : II

Execute (Kiếm)
– Có cơ hội gây thêm dame khi bạn thấp máu
Maximum level : VII

Frozen (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội gây hiệu ứng /Chập chạm/ cho đối phương
Maximum level : III

Paralyze (Kiếm)
– Có cơ hội triệu hồi sấm sét và gây cho kẻ địch hiệu ứng /Chậm chạp/ – /Đào chậm/
Maximum level : IV

Poison (Kiếm)
– Có cơ hội gây hiệu ứng /Độc/ cho đối phương khi đánh
Maximum level : III

Poisoned (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội gây hiệu ứng /Độc/ cho đối phương khi bị đánh
Maximum level : IV

Reforged (Vũ khí)
– Có cơ hội hồi phục độ bền khi đánh quái hoặc mining
Maximum level : X

Snare (Cung)
– Có cơ hội gây hiệu ứng /Chậm chạp/ – /Mệt mỏi/ cho kẻ địch
Maximum level : IV

Springs (Giày)
– Cho hiệu ứng /Nhảy cao/
Maximum level : III

Stormcaller (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội triệu hồi sấm sét
Maximum level : IV

Demonforged (Kiếm)
– Có cơ hội tăng khả năng phá giáp
Maximum level : IV

Trap (Kiếm)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Chậm chạp/
Maximum level : III

Undeadruse (Giày)
– Có cơ hội spawn Zombie
Maximum level : X

Venom (Kiếm)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Độc/
Maximum level : III

Voodoo (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Yếu đuối/
Maximum level : VI

Wither (Kiếm)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Khô héo/
Maximum level : V

Smokebomb (Mũ)
– Có cơ hội spawn 1 đám khói và gây cho kẻ địch hiệu ứng /Mù lòa/
Maximum level : VIII

Infernal (Cung)
– Có cơ hội gây cháy đối phương
Maximum level : III

Pummel (Rìu)
– Có cơ hội làm chậm kẻ địch
Maximum level : III

Shockwave (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội đẩy lùi kẻ địch khi thấp máu
Maximum level : V

Vampire (Kiếm)
– Có cơ hội hồi 3hp/1s khi đánh trúng kẻ địch
Maximum level : III

Farcast (Cung)
– Có cơ hội đẩy lùi kẻ địch cầm vũ khí cận chiến – máu càng thấp tỉ lệ đẩy lùi càng cao
Maximum level : 4

Greatsword (Kiếm)
– Có cơ hội tăng dame theo % khi đánh kẻ địch cầm Cung
Maximum level : V

Hardened (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội giảm thiệt hại độ bền của giáp
Maximum level : III

Rocketescape (Giày)
– Có cơ hội bay lên trên không trung khi thấp máu
Maximum level : III

Trickster (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội dịch chuyển ra đằng sau kẻ địch
Maximum level : VIII

Hijack (Cung)
-Có cơ hội cướp những triệu hồi của đối phương khi bắn trúng kẻ địch
Maximum level : IV

[+] Ultimate

Angelic (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội hồi máu mỗi khi nhận sát thương
Maximum level : V

Arrowlifesteal (Cung)
– Có cơ hội hút máu khi bắn trúng kẻ địch
Maximum level : V

Arrowdeflect (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội chặn lại mũi tên của kẻ địch
Maximum level : IV

Arrowbreak (Rìu)
– Có cơ hội chặn lại mũi tên của kẻ địch
Maximum level : VI

Blessed (Rìu)
– Có cơ hội xóa bỏ những hiệu ứng bất lợi
Maximum level : IV

Ragdoll (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội đẩy lùi kẻ địch khi bị sát thương
Maximum level : IV

Block (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội chặn đòn đánh và phản lại
Maximum level : III

Detonate (Cúp)
– Có có hội đào 3×3
Maximum level : IX

Dodge (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội chặn đòn đánh
Maximum level : V

Enrage (Kiếm)
– Có cơ hội gây thêm sát thương khi thấp máu
Maximum level : III

Guardians (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội spawn Iron Golem
Maximum level : X

Iceaspect (Kiếm)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Chậm chạp/
Maximum level : III

Implants (Mũ)
– Có cơ hội hồi máu mỗi vài giây
Maximum level : III

Marksman (Cung)
– Có cơ hội gây thêm sát thương cho Cung
Maximum level : IV

Obsidianshield (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Cho hiệu ứng /Kháng lửa/
Maximum level : I

Piercing (Cung)
– Có cơ hội gây thêm sát thương cho Cung
Maximum level : V

Disintegrate (Kiếm)
– Có cơ hội gây thêm sát thương vào giáp của kẻ địch
Maximum level : IV

Dominate (Kiếm)
– Có cơ hội gây cho kẻ địch hiệu ứng /Yếu đuối/
Maximum level : IV

Eagle Eye (Cung)
– Có cơ hội gây thêm sát thương vào giáp của kẻ địch
Maximum level : V

Enderwalker (Giày)
– Kháng hiệu ứng /Độc/ – /Wither/ và có cơ hội chữa lành vết thương
Maximum level : V

Heavy (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội giảm sát thương từ Cung
Maximum level : V

Hellfire (Cung)
– Biến mũi tên của bạn thành cầu lửa
Maximum level : V

Longbow (Cung)
– Có cơ hội gây thêm sát thương cho kẻ địch cầm Cung
Maximum level : IV

Tank (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội giảm sát thương từ Rìu
Maximum level : IV

Unfocus (Cung)
– Có cơ hội giảm 50% sát thương của kẻ địch
Maximum level : V

Valor (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội giảm sát thương từ Kiếm
Maximum level : V

Pacify (Cung)
– Có cơ hội chặn đòn và gây thêm sát thương cho kẻ địch
Maximum level : IV

Metaphysical (Giày)
– Có cơ hội miễn nhiễm hiệu ứng /Chậm chạp/
Maximum level : IV

Creeper Armor (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội miễn nhiễm sát thương nổ
Maximum level : III

Spirits (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội spawn Blaze và hồi phục máu
Maximum level : X

Bleed (Rìu)
– Có cơ hội làm cho kẻ địch /Chảy máu/
Maximum level : VI

[+] Legendary

Barbarian (Rìu)
– Có cơ hội gây thêm sát thương cho Rìu
Maximum level : IV

Clarity (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Miễn nhiễm với /Mù lòa/
Maximum level : III

Deathbringer (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội gây x2 sát thương
Maximum level : III

Drunk (Mũ)
– Có cơ hội nhận hiệu ứng /Sức mạnh/ – /Chậm chạp/ – /Đào chậm/
Maximum level :IV

Enlighted (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội hồi máu khi nhận sát thương
Maximum level : III

Gears (Giày)
– Cho hiệu ứng /Chạy nhanh/
Maximum level : III

Inquisitive (Kiếm)
– Có cơ hội nhận thêm EXP khi kill quái
Maximum level : IV

Inversion (Kiếm)
– Có cơ hội chặn đòn và hồi lại máu
Maximum level : III

Lifesteal (Kiếm)
– Có cơ hội hồi máu khi đánh trúng kẻ địch
Maximum level : V

Overload (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Tăng thêm máu
Maximum level : III

Rage (Kiếm)
– Có cơ hội stack dame
Maximum level : VI

Armored (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội giảm 2% từ Kiếm
Maximum level : IV

Silence (Kiếm)
– Có cơ hội không cho đối phương phát động hiệu ứng AE
Maximum level : IV

Blacksmith (Rìu)
– Có cơ hội sửa chữa lại giáp hư hỏng nhất nhưng chỉ gây ra 50% dame
Maximum level : V

Devour (Rìu)
– Có cơ hội gây thêm sát thương
Maximum level : IV

Diminish (Áo giáp)
– Có cơ hội giảm 50% sát thương nhận vào
Maximum level : VI

Death God (Mũ)
– Có cơ hội hồi máu khi thấp máu
Maximum level : III

Insanity (Rìu)
– có cơ hội gây x2 sát thương đối với kẻ địch cầm Kiếm
Maximum level : VIII

Sniper (Cung)
– Có cơ hội gây ra sát thương chí mạng
Maximum level : V

[+] Heroic

Godly Overload (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Tăng thêm nhiều máu /Yêu cầu Overload III/
Maximum level : III

Master Inquisitive (Kiếm)
– Có cơ hội nhận thêm nhiều EXP khi kil quái /Yêu cầu Inquisitive IV/
Maximum level : IV

Planetary Deathbringer (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội gây x2.5 sát thương /Yêu cầu Deathbringer III
Maximum level : III

Divine Enlighted (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội hồi nhiều máu khi nhận sát thương /Yêu cầu Enlightend III
Maximum level : III

Lethal Sniper (Cung)
– Có cơ hội gây sát thương chí mạng /Yếu cầu Sniper V/
Maximum level : V

Atomic Detonate (Cúp)
– Có cơ hội đào 7×7 /Yêu cầu Detonate IX/
Maximum level : IX

Master Blacksmith (Rìu)
– Có cơ hội sửa chữa mảnh giáp hư hỏng nhất và sát thương ngẫu nhiên gây ra 75-10% /Yêu cầu Blacksmith V/
Maximum level : V

Vengeful Diminish (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội giảm 50% dame và phản lại toàn bộ dame nhận vào /Yêu cầu Diminish VI/
Maximum level : VI

Alien Implants (Mũ)
– Có cơ hội hồi nhiều máu mỗi vài giây /Yêu cầu Implants III/
Maximum level : III

Ethereal Dodge (Mũ-Áo giáp-Quần-Giày)
– Có cơ hội chặn sát thương và nhận hiệu ứng /Chạy nhanh/ /Yêu cầu Dodge V/
Maximum level : V

Paladin Armored (Áo giáp)
– Có cơ hội giảm 150% sát thương nhận vào /Yêu cầu Armored IV/
Maximum level : IV

Demonic Lifesteal (Kiếm)
– Có cơ hội hồi nhiều máu khi đánh trúng kẻ địch /Yêu cầu Lifesteal V/
Maximum level : V

Write comment

You have to be logged for adding comment.