Tải Mod

Mod Minecraft là các phiên bản game mà người dùng có thể cài đặt thêm vào bản Minecraft gốc đang có trên máy, thông qua đó để có những trải nghiệm game mới mẻ và khác biệt hơn so với phiên bản ban đầu. Mod là viết tắt của từ Modification – Sửa đổi. Chuyên mục này sẽ tổng hợp các Minecraft Mod hay nhất, mới nhất và được nhiều người dùng nhất hiện nay. Những bản Mod Minecraft này thường được tạo ra bởi cộng đồng những người chơi game và yêu thích game Minecraft. Minecraft – game những khối vuông kỳ diệu – là một trò chơi dạng sinh tồn kết hợp với xây dựng chiến thuật đang HOT nhất hiện nay. Minecraft như một thế giới thu nhỏ mà trong đó bạn vừa phải chiến đấu để sống còn, kiếm đồ ăn, xây nhà… Hãy lựa chọn cho mình bản Mod Minecraft mà bạn ưng ý nhất rồi tùy biến game Minecraft của bạn theo phong cách riêng nhé!

Tải Shaders Mod cho Minecraft

ShadersPacks được xem là gói tài nguyên giúp cải thiện chất lượng hình ảnh của game đẹp hơn so với cấu hình mặc định, nó hoàn toàn phù hợp với những máy tính cấu hình mạnh và muốn có được chất lượng hình ảnh đẹp hơn HD trong thật hơn.
ShadersPacks Dung Lượng
Đồ Họa Đẹp cấu hình cao 181.24MB Tải Xuống
Minecraft-Pack 37 Mb Tải Xuống

Tải OptiFine cho minecraft

OptiFine HD Ultra  1.12.2

OptiFine 1.12.2 HD U E2 Download   (mirror) changelog 28.07.2018
OptiFine 1.12.2 HD U E1 Download   (mirror) changelog 28.06.2018
OptiFine 1.12.2 HD U D3 Download   (mirror) changelog 15.05.2018
OptiFine 1.12.2 HD U D2 Download   (mirror) changelog 30.04.2018
OptiFine 1.12.2 HD U D1 Download   (mirror) changelog 23.03.2018
OptiFine 1.12.2 HD U C9 Download   (mirror) changelog 14.02.2018
OptiFine 1.12.2 HD U C8 Download   (mirror) changelog 10.01.2018
OptiFine 1.12.2 HD U C7 Download   (mirror) changelog 13.12.2017
OptiFine 1.12.2 HD U C6 Download   (mirror) changelog 03.10.2017
OptiFine 1.12.2 HD U C5 Download   (mirror) changelog 22.09.2017

OptiFine HD Ultra  1.12.1

OptiFine 1.12.1 HD U C7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.12.1 HD U C6 Download   (mirror) changelog 03.10.2017
OptiFine 1.12.1 HD U C5 Download   (mirror) changelog 07.08.2017

OptiFine HD Ultra  1.12

OptiFine 1.12 HD U C7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.12 HD U C5 Download   (mirror) changelog 07.08.2017
OptiFine 1.12 HD U C4 Download   (mirror) changelog 03.07.2017
OptiFine 1.12 HD U C3 Download   (mirror) changelog 26.06.2017
OptiFine 1.12 HD U C2 Download   (mirror) changelog 18.06.2017

Minecraft 1.11.2

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.11.2 HD U C7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.11.2 HD U C3 Download   (mirror) changelog 27.06.2017
OptiFine 1.11.2 HD U C2 Download   (mirror) changelog 13.06.2017
OptiFine 1.11.2 HD U C1 Download   (mirror) changelog 02.06.2017
OptiFine 1.11.2 HD U B9 Download   (mirror) changelog 18.05.2017
OptiFine 1.11.2 HD U B8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.11.2 HD U B7 Download   (mirror) changelog 09.02.2017
OptiFine 1.11.2 HD U B6 Download   (mirror) changelog 12.01.2017
OptiFine 1.11.2 HD U B5 Download   (mirror) changelog 22.12.2016

Minecraft 1.11

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.11 HD U C7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.11 HD U C3 Download   (mirror) changelog 27.06.2017
OptiFine 1.11 HD U B8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.11 HD U B7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.11 HD U B6 Download   (mirror) changelog 12.01.2017
OptiFine 1.11 HD U B5 Download   (mirror) changelog 22.12.2016
OptiFine 1.11 HD U B3 Download   (mirror) changelog 19.12.2016
OptiFine 1.11 HD U B2 Download   (mirror) changelog 01.12.2016
OptiFine 1.11 HD U B1 Download   (mirror) changelog 24.11.2016

Minecraft 1.10.2

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.10.2 HD U E7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.10.2 HD U E3 Download   (mirror) changelog 29.06.2017
OptiFine 1.10.2 HD U D8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.10.2 HD U D7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.10.2 HD U D6 Download   (mirror) changelog 12.01.2017
OptiFine 1.10.2 HD U D4 Download   (mirror) changelog 24.11.2016
OptiFine 1.10.2 HD U D3 Download   (mirror) changelog 16.11.2016
OptiFine 1.10.2 HD U D2 Download   (mirror) changelog 28.10.2016
OptiFine 1.10.2 HD U D1 Download   (mirror) changelog 17.10.2016
OptiFine 1.10.2 HD U C3 Download   (mirror) changelog 25.08.2016
OptiFine 1.10.2 HD U C2 Download   (mirror) changelog 06.07.2016
OptiFine 1.10.2 HD U C1 Download   (mirror) changelog 30.06.2016

Minecraft 1.10

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.10 HD U E7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.10 HD U E3 Download   (mirror) changelog 29.06.2017
OptiFine 1.10 HD U D8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.10 HD U D7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.10 HD U C1 Download   (mirror) changelog 30.06.2016
OptiFine 1.10 HD U B7 Download   (mirror) changelog 24.06.2016
OptiFine 1.10 HD U B6 Download   (mirror) changelog 15.06.2016

Minecraft 1.9.4

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.9.4 HD U E7 Download   (mirror) changelog 28.12.2017
OptiFine 1.9.4 HD U E3 Download   (mirror) changelog 29.06.2017
OptiFine 1.9.4 HD U D8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.9.4 HD U D7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.9.4 HD U B6 Download   (mirror) changelog 30.06.2016
OptiFine 1.9.4 HD U B5 Download   (mirror) changelog 07.06.2016
OptiFine 1.9.4 HD U B4 Download   (mirror) changelog 19.05.2016

Minecraft 1.9.2

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.9.2 HD U E3 Download   (mirror) changelog 29.06.2017
OptiFine 1.9.2 HD U D8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.9.2 HD U D7 Download   (mirror) changelog 16.03.2017
OptiFine 1.9.2 HD U B3 Download   (mirror) changelog 13.05.2016
OptiFine 1.9.2 HD U B2 Download   (mirror) changelog 27.04.2016
OptiFine 1.9.2 HD U B1 Download   (mirror) changelog 02.04.2016

Minecraft 1.9.0

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.9.0 HD U E7 Download   (mirror) changelog 29.12.2017
OptiFine 1.9.0 HD U E3 Download   (mirror) changelog 29.06.2017
OptiFine 1.9.0 HD U D8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.9.0 HD U D7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.9.0 HD U B5 Download   (mirror) changelog 07.06.2016
OptiFine 1.9.0 HD U B3 Download   (mirror) changelog 13.05.2016
OptiFine 1.9.0 HD U B2 Download   (mirror) changelog 27.04.2016
OptiFine 1.9.0 HD U B1 Download   (mirror) changelog 26.03.2016

Minecraft 1.8.9

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.8.9 HD U I7 Download   (mirror) changelog 04.04.2018
OptiFine 1.8.9 HD U I3 Download   (mirror) changelog 26.10.2017
OptiFine 1.8.9 HD U H8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.8.9 HD U H7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.8.9 HD U H6 Download   (mirror) changelog 07.06.2016
OptiFine 1.8.9 HD U H5 Download   (mirror) changelog 20.03.2016

Minecraft 1.8.8

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.8.8 HD U I7 Download   (mirror) changelog 04.04.2018
OptiFine 1.8.8 HD U I3 Download   (mirror) changelog 26.10.2017
OptiFine 1.8.8 HD U H8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.8.8 HD U H7 Download   (mirror) changelog 15.03.2017
OptiFine 1.8.8 HD U H6 Download   (mirror) changelog 07.06.2016
OptiFine 1.8.8 HD U H5 Download   (mirror) changelog 20.03.2016

Minecraft 1.8.0

OptiFine HD Ultra

OptiFine 1.8.0 HD U I7 Download   (mirror) changelog 04.04.2018
OptiFine 1.8.0 HD U I3 Download   (mirror) changelog 26.10.2017
OptiFine 1.8.0 HD U H8 Download   (mirror) changelog 04.05.2017
OptiFine 1.8.0 HD U H7 Download   (mirror) changelog 14.03.2017
OptiFine 1.8.0 HD U H6 Download   (mirror) changelog 07.06.2016
OptiFine 1.8.0 HD U H5 Download   (mirror) changelog 20.03.2016